Scroll to top
cs de en

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 05. ledna 2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Interpretace

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší službě nebo jejím částem.

Přidruženou společností se rozumí  subjekt, který ovládá stranu, je jí ovládán nebo je s ní pod společnou kontrolou, přičemž „kontrolou“ se rozumí vlastnictví 50 % nebo více akcií, majetkových podílů nebo jiných cenných papírů s právem hlasovat při volbě ředitelů nebo jiného řídícího orgánu.

 Společnost  (v této smlouvě označovaná buď jako „Společnost“, „My“, „Nás“ nebo „Naše“) označuje společnost Midu Sports Creative s.r.o., Nevanova 1048/3.

Cookies jsou malé soubory, které webová stránka ukládá do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení a které mimo jiné obsahují podrobnosti o vaší historii procházení na této webové stránce.

Země odkazuje na: Česko

Zařízením se rozumí jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě.

Služba odkazuje na webové stránky.

Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem společnosti. Vztahuje se na společnosti nebo jednotlivce třetích stran zaměstnané společností za účelem usnadnění služby, poskytování služby jménem společnosti, poskytování služeb souvisejících se službou nebo pomoci společnosti při analýze toho, jak je služba používána.

Údaje o používání se týkají automaticky shromažďovaných údajů, které jsou generovány buď používáním služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například doba trvání návštěvy stránky).

Webové stránky odkazují na MIDU Games, přístupné z https://midu.games

Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá  , případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Údaje o používání

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního operačního systému, typu mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečných identifikátorů zařízení a dalších diagnostických údajů.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odesílá vždy, když navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Sledovací technologie a soubory cookie

Soubory cookie a podobné sledovací technologie používáme ke sledování aktivity v naší službě a ukládání určitých informací. Používané sledovací technologie jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby vás upozornil, když je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat soubory cookie.
 • Webové majáky. Některé části naší služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (označované také jako průhledné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail, a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání popularity určité sekce a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie jsou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč. Více o cookies se můžete dozvědět na webu TermsFeed článek.

Používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie pro níže uvedené účely:

Nezbytné / základní soubory cookie

Typ: Relační soubory cookie

Spravuje: Us

Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abychom vám umožnili používat některé z jejich funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.

Zásady používání souborů cookie / Oznámení o přijetí souborů cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Us

Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé přijali používání souborů cookie na webových stránkách.

Funkční soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Us

Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které učiníte při používání webových stránek, jako je zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zážitek a vyhnout se tomu, abyste museli znovu zadávat své preference při každém použití webových stránek.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

Poskytování a údržba naší služby, včetně sledování používání naší služby.

Správa vašeho účtu: správa vaší registrace jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.

Pro plnění smlouvy:  vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.

Kontaktovat vás: Kontaktovat vás e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich implementaci.

Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.

Správa vašich požadavků:  Účast a správa vašich požadavků na nás.

Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou mezi převedenými aktivy osobní údaje, které máme o uživatelích našich služeb.

Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít pro jiné účely, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby a kontaktovat vás.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti nebo během jednání o nich.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s námi pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s ostatními uživateli, mohou si tyto informace prohlížet všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo ně.
 • S vaším souhlasem: S vaším souhlasem můžeme vaše osobní údaje zveřejnit pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude také uchovávat údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli jiných místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny a uchovávány na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních údajů.

Vymazání vašich osobních údajů

Máte právo vymazat nebo požádat, abychom vám pomohli s odstraněním osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

Naše služba vám může poskytnout možnost smazat určité informace o vás ze služby.

Své údaje můžete kdykoli aktualizovat, změnit nebo smazat tak, že se přihlásíte ke svému účtu, pokud jej máte, a navštívíte sekci nastavení účtu, která vám umožní spravovat vaše osobní údaje. Můžete nás také kontaktovat a požádat o přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, o jejich opravu nebo odstranění.

Upozorňujeme však, že je možné, že budeme muset uchovávat určité informace, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo zákonný základ.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Předtím, než budou vaše osobní údaje převedeny a stanou se předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů, vás o tom budeme informovat.

Donucovacími

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládní agentury).

Další zákonné požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • Ochrana a obrana práv nebo majetku společnosti
 • Prevence nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se službou
 • Chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Ochrana před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich údajů a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto informací vyžadovat souhlas vašeho rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným oznámením v naší službě a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo k nějakým změnám. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • E-mailem: info@midu-games.com